BAU Teknolojileri Dergisi 3. Sayı (Mayıs-Haziran 2022)

44 BAU TEKNOLOJİLERİ • Mayıs-Haziran / 2022 DOSYA / nZEB 101 nZEB 101 DR. DUYGU ERTEN İklim Değişikliği, Enerji ve Sağlık Ana Bilim Dalı Başkanı, İMU B u ay ki dosyamızı nZEB konusuna ayırdık. Yapa- cak çok şeyimiz var, yolu- muz uzun ve zamanımız kısa. İş dünyası, hükümet ve sivil toplum arasındaki işbirliği, inşaat ve yapılı çevre sektöründe dönüştürücü değişimi sağlamak ve hızlandırmak hiç bu kadar kritik öneme sahip olmamıştı. Net Sıfır 2050 hedefine ulaşmak, farkındalık yaratma, eğitim ve inovasyonun yanı sıra gereken yeni politikaların, standart revizyonlarının ve enerji performans hedeflerinin hızla hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. Tüm bu konular birbiriyle ilişkili olup, sorunsuz şekilde ve zama- nında sonuç alabilmek için, doğru ortaklıkları bir an evvel kurgulamak gerekiyor. Sektörde karbonsuzlaşmanın ilk büyük adımı “ Yeşil Binalar ” konusunda atıldı. Yeşil binalar ya da sürdürü- lebilir binalar ile ilgili tebliğ yayım- lanalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) üniversitelerimizden destek- ler alarak uzun soluklu bir çalışma yaptı ve YES-TR adı verilen yerel yeşil bina sistemini kurdu. İTÜ ve İsparta Üniversitesi” Yeşil Sertifika” verecek uzmanları eğitecek kuruluş olarak ÇSB tarafından onaylandı ve 5 günlük bir eğitimden sonra aldıkları sınavla, 75 kadar katılımcı “Yeşil Bina Uzmanı” (YESU) olmaya hak kazanarak sertifika aldı. YESU olmak isteyenler bu üniversitelerde veri- len eğitimi alarak sınava girebilirler (Ref 1). ÇSB Türkiye’de Yeşil Bina Sertifika Sistemi tamamen yazılım üzerinden ilerleyecek olarak açık- ladı ve süreci işleten kuruşlarla ilgili bir şikayet olduğunda üst denetim kurumu olarak var olacağını bildirdi. Sektör olarak “ Paris Anlaşması ”yla uyumlu olabilmek için hedefimiz tamamen karbondan arındırılmış, döngüsel, kaynak verimli bir yapılı çevre yaratmak. 2050 yılına kadar bunu gerçekleştirebilmek için ise yol haritalarımızı çizmek ve izlemek zorundayız. Yapılacaklar ile ilgili mimarlık, inşaat ve müteahhitlik sektörlerinde bazı kelimeler daha çok önümüze çıkacak. Bu çoklukla kullanılacak kavramlara bakacak olursak: Karbonsuzlaştırma: Yeni geliş- meler, altyapı ve yenilemeler “Net Sıfır” gömülü karbona sahip olacak ve mevcut binalar da dahil olmak üzere tüm binalar “Net Sıfır”1 Operasyonel Karbon olacak. Kaynaklar ve Döngüsellik: Gelişen döngüsel ekonominin res- torasyonunu destekleyen yapılı bir çevre. Tüm bina ömrü boyunca Net Sıfır operasyonel ve gömülü karbon emisyonla- rına ulaşmak amacıyla yeni gelişme- ler, değişiklikler ve yenileme projeleri için en başından itibaren “ Tüm Yaşam Karbon ” yaklaşımını benimsemeyi gerektiriyor. 2050 yılına kadar Net Sıfır’a ulaşmak için sektörde bir dizi artımlı hedef tanımlanmıştır. Süreç belirlenen birkaç önemli kilometre taşını içerir. Net Sıfır Tüm Yaşam Kar- bonu: Bir ‘Net Sıfır Tüm Yaşam Karbonu’ binası, yenilenebilir enerji kaynakla- rının ve dengelemenin kullanıldığı, tüm bina yaşam döngüsü için top- lam “Küresel Isınma Potansiyeli”nin sıfırdan az veya sıfıra eşit olduğu yüksek enerji ve kaynak verimli bir binadır. ‘Net Sıfır Tüm Yaşam Karbonu’ genellikle basitçe ‘Net Sıfır Karbon’ veya ‘Karbon Nötr’ olarak adlandırılır. Net Sıfır Operasyonel Kar- bon: Bir ‘Net Sıfır Operasyonel Karbon’ binası, tüm enerji kullanımı için yeni- lenebilir enerji kaynaklarının kullanıl-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=