BAU Teknolojileri Dergisi 4. Sayı (Temmuz-Ağustos 2022)

56 BAU TEKNOLOJİLERİ • Temmuz-Ağustos / 2022 MAKALE Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoparklar, Askeri Bölgeler ve Üniversite Kampüslerinin İnovasyon Odaklı Yeşil Dönüşümü DR. DUYGU ERTEN P.E. İklim Değişikliği, Enerji ve Sağlık Ana Bilim Dalı Başkanı İ klim değişikliği ile dünya yeni bir çağa girdi. 2030 ve 2050, emis- yonları düşürmek için hedef konu- lan yıllar olsa da, son dönemde kutuplara giderek araştırmalar yapan ulusal “Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nin” deniz buzları ve buzul- lar konusunda çalışmalarını yürüten sefer uzmanları Arktik Okyanusu’nda gerçekleştirdikleri en önemli projeler- den birinin buzların gözlenmesi oldu- ğunun altını çiziyor ve 2019’a göre erimenin arttığını haber veriyorlar. Bundan sonra yapılacaklar artık iklim değişikliğinin daha da hızlandığını kabul eden “iklim koruma” odaklı çalışmalar olmalıdır. Dünyanın her yerinde ülkeler, iklim değişikliğinin yarattığı felaket- lerle mücadele halinde bir dizi stra- tejiler geliştiriyorlar. Tüm kurum- ların ilk önceliği, bu felaketlerde can kayıpları olmamasını sağlamak olmalıdır. Bu kapsamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın uyum sürecine kat- kıda bulunmak, yeşil dönüşümü des- teklemek ve kurumların bu alandaki rekabet gücünü artırmak için bir dizi çalışma yapılması ivedilik arzetmek- tedir. Bunun için başta lineer tedarik zinciri süreçlerinin, döngüsel ekonomi prensipleriyle yeniden modellenmesi gereklidir. Döngüsel ekonomi prensip- lerinin uygulamaya geçmesi direnç- liliği artıracaktır. İklim değişikliği, iklim bozulmasının yerel ve küresel etkilerini öngörmeyi ve potansiyel hasarı önlemeyi veya en aza indir- meyi gerektirir. Bu nedenle, yönetici kuruluşun bu etkilerin farkında olması ve bulundukları kampüslere yönelik riskleri azaltmak için harekete geç- mesi gerekir. Bu bağlamda, bu tür büyük parkların/kampüslerin yöne- timleri sera gazı emisyonlarının yanı sıra hava ve nokta kaynaklı kirliliği azaltmaya çalışmalıdır. Teknopark- lar, üniversite kampüsleri gibi yerlerde ki faaliyetlerin karbon ayak izlerinin izlenmesi ve CO 2 emisyonlarının azaltılması, bu bölgelerin davranış kurallarına dahil edilmeli ve tüm yer- leşik firmalar ve bina yönetimleri için zorunlu hale getirilmelidir. 2030 SKA’ları arasında sanayi, inovasyon ve altyapıya yönelik hedef- ler ve eylemlerin yanı sıra insana yakışır iş, ekonomik büyüme, cinsiyet eşitliği ve iklim eylemi için önlem- ler yer alıyor. SKA 7, diğer şeylerin yanı sıra, enerji verimliliğindeki iyi- leşme oranını iki katına çıkarmayı ve 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin payını önemli ölçüde artır- mayı hedeflemektedir. SKA 9, 2030 yılına kadar endüstrinin istihdama ve gayri safi yurtiçi hasılaya katkı- sını önemli ölçüde artırmayı hedef- liyor. Bu hedefe ulaşmanın araçları, endüstrileri sürdürülebilir kılmak için güçlendirmeyi, kaynak kullanım verimliliğini artırmayı ve temiz ve “21. yüzyıl insanlığın dünyada yaşadığı son çağ olabilir.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=