BAU Teknolojileri Dergisi 5. Sayı (Eylül-Ekim 2022)

31 BAU TEKNOLOJİLERİ • Eylül-Ekim / 2022 SÖYLEŞI (İzopor Plus), Kauçuk Köpük (Optif- lex), Polietilen Köpük, Mineral Yün, PU ve PIR yalıtımlı sandviç panel ile Trapez levha (İzocam Tekiz) bulu- nuyor. Geniş ürün yelpazesine sahip ve her ihtiyaca uygun yalıtım çözüm- leri sunabilen öncü bir markayız. Zeminden, cephe ve çatıya, duvar ve döşemeden tesisata kadar her uygu- lama alanı için nitelikli yalıtım mal- zemeleri üretiyoruz. İzocam ürünleri, bir konuta içeriden uygulanabilecek yalıtımdan; sanayi yapılarına, okul ve hastanelere kadar her binanın ve tesisatın yalıtım ihtiyacına etkin çözümler sunuyor. İnşaat ve iklim- lendirme sektörlerimiz için yalıtım malzemeleri üretmenin yanı sıra; vagonlardan evlerimizde kullanılan fırınlara, yangın kapılarından güneş kolektörlerine kadar geniş bir alanda ısı ve ses yalıtımını, yangın güvenliğini sağlayan yalıtım ürünleriyle sektörde faaliyet gösteriyoruz. İzocam’ın Ar-Ge konusunda çok büyük bir avantajı var. O da Saint-Go- bain Isover gibi dünya yalıtım paza- rında teknolojik anlamda lider bir firmanın lisansı ile üretim yapması ve Saint-Gobain Isover’in tüm teknolo- jik imkanlarından faydalanabilmesi... Diğer bir avantajı ise yalıtımın tüm segmentlerinde faaliyet gösterdiği için geniş fikir havuzuna sahip olması. Bu sayede İzocam, ürün ve hizmetleriyle ilgili doğru ve yenilikçi adımları daha rahat atabiliyor. İzocam olarak yeni ürünlerin ciro- muz içindeki payına yani ‘inovasyon katsayısı’na büyük önem veriyoruz. Geçen yıl %20,5 oranında olan yeni ürünlerin ciromuzdaki payını, bu sene de korumayı hedefliyoruz. Bu doğ- rultuda, değişen piyasa koşullarına ve müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak bu seneki Ar-Ge ve inovasyona yatı- rım yapıyoruz. Doğru ihtiyaca doğru çözüm geliştirme hedefi ile Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde daha ekono- mik ve yüksek ısıl konfor sunan ürün- leri piyasaya sunmaya devam ediyo- ruz. 7 ürün gamında üretim yapan bir firma olarak, bu sene de yalıtımın tüm alanlarına hizmet edecek yeni ürünler sunmayı hedefliyoruz. Tesisat yalıtımında yüksek yoğuşma kontrollü ve B sınıfı yan- gın dayanımı özelliği test edilerek kanıtlanmış olan kauçuk ürünümüzle iklimlendirme sektörüne güvenle hiz- met vermeye devam edeceğiz. Diğer taraftan bacalarda ısı yalıtımı ile baca verimliliğine yönelik yeni bir ürün geliştirmeyi ve bu sayede ısı kaçakla- rını asgari düzeyde düşürmeyi hedefli- yoruz. Ayrıca endüstriyel binalar için, sanayi yapılarında enerji verimliliğine hizmet eden İzocam Tekiz marka sandviç panel ürünlerimizde geliştir- meler yapmaya devam edeceğiz. Yan- gın güvenliği sağlayarak yatırımcıyı koruyan Mineral Yünlü İzocam Tekiz marka Sandviç Panellerimiz için de geliştirmelerimiz devam edecek. 2023 itibariyle toplam inşaat alanı 5000 m 2 ’den büyük yapılarda kulla- nılan enerjinin minimum %5’inin yenilenebilir enerjiden sağlanması zorunlu olacak. Bu alanda da yatı- rımcılarımızı, yenilenebilir enerjiye uyumlu inovatif ürünler ve çözüm sistemleriyle destekleyeceğiz. Sürdü- rülebilirliğe hizmet eden Solar panel- ler için mineral yün bazlı yeni ürün- ler geliştirmeyi hedefliyoruz. Diğer taraftan bu sene akustik kontrol için ses yutum özelliği yüksek yeni ürünler geliştiriyoruz. İzocam’ın bu sene hedefleri ara- sında yer alan, fırın üreticilerini ilgi- lendiren yeni ürünlerimiz mevcut. Fırın üretimi için piyasaya sunduğu- muz yalıtım malzemelerini 2023’de uygulamaya alınacak olan AB regü- lasyonlarına göre düzenliyoruz. Fırın sektöründe Türkiye’nin üretim üssü haline geleceğini biliyoruz. Bu nedenle de önümüzdeki iki yıl içinde kapasitemizi 2 katına çıkarmayı plan- lıyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm projelerinde hangi ürün gruplarınızla yer aldınız / alıyorsunuz? Birkaç örnekle biraz bahseder misiniz? Kentsel dönüşüm projeleri de dahil olmak üzere her ihtiyaca uygun ürün geliştirmek en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Geçtiğimiz dönemde Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde hafif ara bölmelerde kullanılmak üzere geri dönüşümlü malzemeler kullanarak geliştirdiğimiz, “İzocamMineral Yün Ara Bölme Levhası”nı ve Şiltesini sek- töre kazandırdık. Farklı kalınlıklarda üretilebilen Mineral Yün Ara Bölme Levhası ve Şiltesi, ara bölme duvar- larda, ısı ve üstün ses yalıtımı sağlıyor; A1 sınıfı yanmaz özelliği sayesinde olası yangınlarda zaman kazandırı- yor. Sektörün ve kullanıcıların bek- lentilerine en iyi şekilde yanıt verebi- lecek ölçüde geliştirilen İzocam Ara Bölme Levhası ve Şiltesi, TSE, CE ve EUCEB belgelerine de sahip ve kali- tesini uluslararası alanda kanıtlıyor. Mayıs 2017’de yayımlanan “Binala- rın Gürültüye Karşı Korunması Hak- kında Yönetmelik” esaslarına göre, farklı işlevlere sahip binalarda duvar performansı bina hassasiyetleri doğ-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=