BAU Teknolojileri Dergisi 9. Sayı (Mayıs-Haziran 2023)

34 BAU TEKNOLOJİLERİ • Mayıs-Haziran / 2023 GÜNCEL kattaki taşıyıcı duvarlardaki olası nem ve su varlığının tespiti, tesisat boru- ları geçirilirken kirişlerin zarar görüp görmediğinin kolaylıkla tespit edile- bileceğini dile getiren mimar, taşıyıcı duvarların su izolasyonu bozulması veya yetersizliği sebebiyle suya maruz kalması halinde duvar içindeki dona- tıların da paslanabileceğine önemle dikkat çekiyor. Bina Deprem Dayanıklılık Testi Nasıl Yapılır? Ülkemizde riskli yapı tespitleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlar ve belediyeler tarafından yapılıyor. Binanın ihtiyaç- ları ve ne kadar risk altında olduğunu detaylı olarak analiz eden uzmanlar gelip binayı genel olarak inceledik- ten sonra binanın taşıyıcı sistemine detaylı olarak inceleme başlatıyorlar. Binanın genel durumu, zemin analizi, yapının fay hatlarına olan yakınlığı da inceleniyor. Son ve asıl olarak binadan tahribatlı veya tahribatsız deney yön- temleriyle alınan örnekler incelenerek taşıyıcı sistemin kontrolü sağlanıyor. Bitişik nizam veya kendi içinde kot farklılığı olan yapılarda da kısa kolon etkisinin kontrol edilmesi gerektiğini ve böyle noktalar varsa mutlaka güçlen- dirme yapılması gerektiğini vurgulaya- rak ekliyor: “Karot alımı veya röntgen tipi araştırma yapıldıktan sonra risk raporu hazırlanır. Uzmanlar yapının depreme dayanıklı olup olmadığına karar verir. Gerekli görülürse güçlen- dirme işlemi başlatılabilir veya bina tahliye işlemleri devreye konur.” Mimar Filiz Cingi Yurdakul, dep- rem yıkımları gerçekleşmiş bölgelerde ise kentler yeniden planlanırken multi disipliner bir yaklaşım ile şehirlerin gelişim, tarım ve ekonomi politikaları birlikte değerlendirilerek, göçlerin de engellenmesini sağlayacak ekonomik modeller, yatırımlar, sosyal donatılar eklenmesi gerektiğini belirtiyor. Tüm deprem bölgelerindeki kalıcı barınma çözümlerinde çok sesli ve şehir ruhuna sadık kalınarak kent hafızasının korunması, tarihi eserlerin restorasyon- larının aslına uygun olarak acele edil- meksizin yeniden inşası konularının önem kazandığını belirtiyor. n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=