E-Dergi Oku 
200x400 piksel reklam alanı
200x400 piksel reklam alanı

Yalıtımsız Konutlar Yalıtım Kredisiyle Yalıtıma Kavuşacak

Yalıtımsız Konutlar Yalıtım Kredisiyle Yalıtıma Kavuşacak

21 Aralık 2022 | HABERLER
6. Sayı (Kasım-Aralık 2022)
225 kez okundu

Emrullah Eruslu
İZODER Yönetim Kurulu Başkanı

Doğalgaz ve enerji maliyetlerinin giderek yükselmesiyle yalıtımın önemi her geçen gün daha da artmıştır. Konutlarda kullanılan enerjinin yaklaşık %80’lik bir bölümü ısıtma ve soğutma amacıyla tüketilmektedir. Isı yalıtımı, sağladığı verimliliği ile gelişmiş ülkelerin öncelikli olarak başvurduğu bir tedbirdir. Yeni inşa edilecek tüm binaların çatı, duvar, döşemelerinde yapılacak ısı yalıtımı ve pencerelerde kaplamalı yalıtım camı üniteleri kullanarak ülkemizin toplam enerji faturasını yaklaşık %15, hane halkının yakıt giderlerini yüzde 50 azaltmak mümkün. İZODER olarak bu potansiyele dikkat çekmeye, verimliliğe yönelik farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile yaklaşık 2,5 yıl boyunca bu konuda çalışmalar yürüttük. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın öncülüğünde bu çabaların “Yalıtım Kredisi” ile karşılık bulması bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. “Yalıtım Kredisi” 05.06.2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından duyuruldu.

Yalıtım Kredisi; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı liderliğinde İZODER’in desteği ile oluşturulan, halkımızın ısı yalıtım ile sağlayacağı enerji tasarrufuyla kredi taksitlerinin büyük bir kısmını veya tamamını ödeyebildiği, düşük faizli bir finansman çözümüdür. Bu kredi ile halkımız yüzde 0,99 faiz oranıyla 50 bin TL'ye kadar 60 ay vadeli olarak kredi kullanabilecek ve evlerini daha düşük faturalarla kışın ısıtabilecek ve yazın da serinletebilecek. Yaltım Kredisi Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım bankaları tarafından verilmektedir.

Yalıtım Kredisi’nin tanıtımı amacı ile bilinçlendirme kampanyası çalışmalarımız yakın zamanda hayata geçecek. Bu kapsamda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile televizyonlarda yayımlanmak üzere kamu spotu çekimi için hazırlıklarımız devam devam etmektedir. Tanıtıcı afiş ve broşür tasarımları tamamlanış olup bakanlığın ilgili birimlerine iletilmiştir. www.izoder.org.tr web sitemizde de Yalıtım Kredisi’nin tüm detayları içeren bir bölüm açtık. Yalıtım Kredisi ile ilgili bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetlerimiz tam olarak hayata geçtiğinde kredi kullanımsayısı da artacaktır.

Yalıtım Kredisi’nin Diğer Kredilerden Farkı
Yalıtım Kredisi ile yapılan yalıtım uygulamaları neticesinde ısıtma ve soğutma amaçlı yakıt tüketimleri azalır. Yalıtım Kredisi, ısı yalıtımı ile yakıt faturalarından sağlanan tasarrufla kredi taksitlerinin büyük bir kısmının veya tamamının ödenebildiği, kullanıcısına kazanç sağlayan akıllı bir kredidir.

Yalıtım Kredisi’nin İşleyişi

1. Adım: Isı Yalıtımı Kararı Alınır
Kat malikleri kurulu tarafından ısı yalıtımı yapılmasına dair karar alınır. Kat Mülkiyeti Kanuna göre, kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

2. Adım: Şartname Hazırlanır
Alınan kurul kararı doğrultusunda yönetici, yönetim kurulu veya ısı yalıtımı komisyonu ısı yalıtım teknik şartnamesi hazırlar.

3. Adım: Yüklenici Firma Seçilir
Teknik şartnameye uygun olarak yüklenici firma adaylarından teklifler toplanır. Sağlıklı sonuçların elde edilebilmesi için konusunda uzman uygulayıcı firmalardan hizmet alınması gereklidir. Yönetici veya yönetim kurulu tarafından gelen teklifler incelenir ve kat malikleri adına uygun firma seçilir.

4. Adım: Seçilen Firma ile Isı Yalıtımı Uygulaması Hizmet Sözleşmesi İmzalanır
Konutlarda Düşük Faizli Isı Yalıtım Kredisi Kullanım Kılavuzu’nda yer alan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ekinde yer alan Isı Yalıtımı Uygulaması Hizmet Sözleşmesi örneği esas alınarak bir sözleşme hazırlanır. Sözleşme imzalanıp bankaya ibraz edilmeden önce yüklenici tarafından hazırlanan ısı yalıtım projesi ve sözleşme arzu edilmesi halinde İZODER’e kontrol ettirilir. İZODER tarafından projenin teknik yasal mevzuata uygunluğu değerlendirilir ve tespit edilmesi halinde eksiklikler yada tavsiyeler bina yönetimine iletilir. Tüm kontrol süreçlerinin ardından Isı Yalıtımı Hizmet Sözleşmesi taraflarca imzalanır.

5. Adım: Yönetim Fenni Mesul Atanır ve İdareden (belediyeden) İzin Alınır
Bina yönetimi, hazırlanan uygulama projesinin teknik mevzuata uygun şekilde hayata geçirilmesi için apartman yönetimi adına denetim yapan bir Fenni Mesul’den hizmet alır. Fenni Mesul, yapılan uygulamanın standartlara göre hazırlanan projeye, sözleşmeye ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini denetlemekle görevlidir. Fenni mesul taahhütnamesi ve uygulama projesi ile idareden izin alınır.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 59.uncu maddesi uyarınca; taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az "C" olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir. Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunludur.

6. Adım: Bankaya Başvurulur ve Bankanın Onayı Sonrası İlk Ödeme Yükleniciye Yapılır
Kredi kullanmak isteyen konut sahipleri, bankaya apartman yönetimi ve firma arasında imzalanan sözleşme ile apartman yönetimi tarafından hazırlanan onaylı kat malikleri listesini ibraz ederek başvuru yaparlar. Banka tarafından gerekli kontroller yapılarak başvuru yapılan kredi miktarının %60’ı, krediye başvuran konut sahibinin veya apartman yönetiminin hesabına uygulayıcı firmaya ödenmek üzere bloke koyularak yatırılır. Kredi kullanmayan konut sahiplerinin paylarına düşen %60'lık kısım apartman yönetimi tarafından yükleniciye ödenir. İlk ödemeye esas %60 oranı sözleşmede değiştirilebilir ama bu oran %70’ten fazla olamaz, ayrıca bu orana karşılık gelen ödeme hakediş usulü ile taksitler halinde ödenebileceği gibi tek seferde de ödenebilir. Bu konuda sorumluluk apartman yönetimine aittir

7. Adım: Yüklenici Tarafından Uygulama Projeye Uygun Olarak Tamamlanması ve Son Ödeme
Apartman yönetimi adına fenni mesul işi kontrol eder ve uygulama sonrası yetkili kurumlarca düzenlenen Enerji Kimlik Belgesi apartıman yönetimine teslim edilir. Apartman yönetimi en az C sınıfı enerji kimlik belgesi düzenlenmesini müteakip kredi başvurusu yapılan bankaya bildirimde bulunur. Banka, kendisine sunulan en az C sınıfı EKB’nin doğruluğunu https://beptr.csb.gov.tr/bep-web/#/ web adresinden Ulusal Adres Veri Tabanı Numarası (UAVT) veya EKB Sertifika Numarası ile kontrol eder. EKB’nin doğruluğu teyit edildikten sonra Banka tarafından kalan %40'lık ödeme yükleniciye veya yükleniciye ödenmek üzere apartman yönetimine yapılması ile süreç tamamlanır.

Enerji Kimlik Belgesinde C’yi değil B’yi Hedefleyin Daha Fazla Kazanın
Yalıtım kalınlıklarının, enerji verimliliğine etkisi çok fazla olsa da kalınlık artışının veya pencerelerde camlar arası boşluğun toplam uygulama maliyetine olan etkisi oldukça azdır. Genel olarak uygulamalarda yalıtım malzemesinin maliyetinin dışında, yalıtım kalınlığından bağımsız olarak;
• İskele kurulumu, elektrik, su gibi alt yapı maliyetleri,
• Yapıştırıcı, sıva, dübel, file, profil vb. yardımcı malzeme maliyetleri,
• Boya, dış cephe kaplaması, alçı levha gibi iç yüzey kaplamaları, şap gibi tamamlayıcı malzeme maliyetleri ve
• İşçilik maliyetleri oluşur.

Isı yalıtım malzemesinin performansı kalınlıkla doğru orantılı artarken toplam maliyetteki artış çok daha düşük gerçekleşir. İstanbul’da yer alan örnek apartmanda yalıtım kalınlıklarının, mevzuatta tanımlanan asgari kalınlıkların ötesine geçerek cephede 5cm’den 8cm’ye, çatıda ise 10cm’den 14 cm’ye çıkarılması durumunda, doğalgaz ödemelerinde daha fazla tasarruf sağlanır. Kredinin vadesi dolduktan sonra da yakıt giderlerinden tasarrufla kazanmaya devam edilir.


 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Soğuk Kış Aylarında Su Sayaçları ve Borular İzocam'a Emanet

Kara kış kapıya dayandı, İzocam su sayaçları ve borular için uyardı...
31 Ocak 2023

BAB Architects'ten Anadolu Ajansı Genel Müdürlük Binası Açık Ofis Katlarına Yeni Tasarım

Anadolu Ajansı Ankara Genel Müdürlük Binası Açık Ofis Katları, İstanbul merkezli mimarlık ve iç mimarlık ofisi BAB Architects tarafından açık planlı, ...
30 Ocak 2023

ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tansu Kumru: "Türkiye, Dünyanın Cam Üretim Üssü Oldu"

Camın tüm iş alanlarındaki faaliyetleriyle 175 ülkeye ulaşan ve son 10 yılda 12 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren Türk cam sektörü, dış p...
26 Ocak 2023

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2023 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.